MISSION

Mahubog ang mga kahusayan ng kabataang Talisayanon sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabataan na kapwa nag papalakas at nagpapahayag ng mabubuting halimbawa sa mga kabataang maglingkod na nasa puso ang mga pagbabagong panlipunan.

Maitaas ang mga karapatan at kapakanan ng mga kabataan upang masiguro ang kanilang pagkapantay-pantay. 

VISION

 Tinatanaw namin na mapalakas, mapag-isa, mahanda at gawing   dinamiko ang kabataang Talisayanon na maipalahok sa mga   gawaing panlipunan at magkaroon ng kamalayang tumulong sa   pagpapaunlad at pagpapasagana sa lungsod.

RELATED NEWS