SERBISYONG PANGKALUSUGAN

CEBU SOUTH MEDICAL CENTER

QUALITY AND COMPASSIONATE HEALTHCARE FOR TALISAYNONS

KALIDAD AT MAY MALASAKIT NA SERBISYONG PANGKALUSUGAN PARA SA BAWAT TALISAYNONS