Office of Senior Citizens Affairs

(Tanggapan ng mga Ugnayang Pangnakatandang Mamamayan)

 

VISION:

 

To provide quality service to our elderly and monitor compliance of the provision of RA 9994 particularly the grant of discounts and their privileges.

MISSION:

 

Hikayatin ang aktibong pakikilahok ng mga senior citizen sa mga gawain ng lungsod bilang pagbibigay ng di-matatawarang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa lipunan.

RELATED NEWS